Ekonomika podniku

9.80€

Bližšie informácie

Učebnica je určená pre predmet Manažérska ekonomika. Obsahuje množstvo príkladov, na ktorých sú jednotlivé teoretické aspekty názorne predvedené. Obsahuje tematické okruhy firma a podnikanie, majetková a kapitálová štruktúra firmy, oceňovanie, vzťah nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, logistika, personálna činnosť, marketing, ivnestičná činnosť a pod.