Finanční účetnictví a výkaznictví

13.80€

Bližšie informácie

Publikácia je určená pre predmet Účtovníctvo II. Zahŕňa problematiku individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, auditu a finančnej analýzy.