Manažerské účetnictví

18.30€

Bližšie informácie

Učebnica je určená pre predmet Manažérske účtovníctvo. Učebnica nepopisuje len tradičné metódy a postupy, dokumentuje tiež vývoj vo využití progresívnych metód riadnenia výnosnosti kapitálu, finančnej pozície a peňažných tokov.