Zoznam členov SKCú a členov právnické osoby

R.č. Titul Meno Priezvisko Adresa PSČ Mesto
441 Kvetoslava ADAMCOVÁ Hodulov vrch 178 916 14 HRAŠNÉ
1052 Irena AGÓČOVÁ Staré Grunty 326A 841 04 BRATISLAVA
10226 Alena ANDREJOVSKÁ Ludmanská 3 040 01 KOŠICE
2922 Ing. Jana ANTOŠKOVÁ Uhorská Ves 166 032 03 LIPTOVSKÝ JÁN
1778 Ing. Valéria AUGUSTÍNOVÁ Gercenova 21 851 01 BRATISLAVA
10220 Ing. Radoslav Bajus Macákova 37 040 11 Košice
2326 Vlastimil BARBURSKÝ Sokolovská 1642/11 091 01 STROPKOV
157 Ing. Anna BAČÍKOVÁ SAD OZ Mlynská 1345 093 01 VRANOV N/ TOPĽOU 1
3128 Ing. Jana BEDNARIČOVÁ L.Svobodu 2442/7 075 01 TREBIŠOV
538 Ing. Mária BEDNÁROVÁ Obrancov mieru 36 902 01 PEZINOK
2306 Ing. Anna BENDIKOVÁ Dalfisch, Nám. Sv. Egídia 95 058 01 POPRAD
1117 Ing. Helena BENKOVIČOVÁ Holíčska 8 851 05 BRATISLAVA
1306 Lenka BIELČIKOVÁ Partizánska 379/23 907 01 MYJAVA
3069 Ing. Andrea BLÁŽOVÁ Nad Sihoťou 10 841 04 BRATISLAVA
863 Ing. Oľga BOBOCKÁ Gercenova 13 851 01 BRATISLAVA 5
39 Ing. Helena BOTKOVÁ Lúčna 3 927 05 ŠAĽA 5
10166 Ing. Juraj Buday Radvanská 8 974 01 B.Bystrica
97 Ing. Anna BÁNOCIOVÁ Jaltská 23 040 22 KOŠICE 22
10215 Alena Bírová Za školou 741 951 42 Zbehy
1716 Emília BÚRANOVÁ S. Jurkoviča 1204/26 905 01 SENICA
259 Mgr. Božena CENIGOVÁ ČSA 1190/29 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
1706 Ing. Erika CHRENKOVÁ Pod Sokolice 521/20 911 00 TRENČÍN
10223 Mgr. Jana Danišová Častkov 232 906 04 Častkov
2881 Ing. Eva De SIO Okružná 12 917 01 TRNAVA
1628 Ing. Katarína DEJOVÁ Zvolenská 18/32 010 08 ŽILINA
1585 Ing. Andrea DEKÁNKOVÁ Rubínová 18 900 25 CHORVÁTSKY GROB
1208 Ing. Dušan DRANAČKA P. O. Hviezdoslava 2324/42 955 01 TOPOLČANY
889 Ing. Alica DUBEŇOVÁ Haburská 27 821 01 BRATISLAVA
1426 Ing. Katarína DUDLÁKOVÁ Šalviova 8 821 01 BRATISLAVA
956 Ing. Peter DVORÁK Jaselská 2044/39 955 01 TOPOLČANY
10225 Mgr. Monika FARKAŠOVÁ Dionýza Štúra 1011/4 926 01 SEREĎ
10052 Ing. Jozef Fedor Šafárikova 265 069 01 Snina
2767 Ing. Eva FRANČEKOVÁ Hrubý šúr 398 903 01 SENEC
661 Danka FRAŇOVÁ Andreja Hlinku 22 038 61 VRÚTKY
1082 Mgr. Silvia FÁBRYOVÁ Golfová 2002/25 971 01 PRIEVIDZA
1084 Ing. Vladimír GERKA Ružová 7 080 01 PREŠOV
1695 Ing. Marta GONDÁROVÁ Jókaiho 59 821 06 BRATISLAVA
3307 Ing. Radka GREGUŠOVÁ Záhrbská 18 968 01 NOVÁ BAŇA
943 Ing. Viliam GUDERNA Drotárska cesta 4 811 04 BRATISLAVA
10042 Ing. Igor Habara Práce 2 945 01 Komárno
79 Bc. Lucia HANUSOVÁ Žitná 44/A 831 06 BRATISLAVA
10209 Ing. Monika Hanzenová Trnavská 23 903 01 Senec
10227 Mgr. Viera HERCEGOVÁ Magnetová 11 831 04 BRATISLAVA
3135 Mgr. Kvetoslava HORVÁTHOVÁ T-Systems Slovakia,Žriedlová 13 040 04 KOŠICE
10026 Ing. Anna Hrašková Hálová 12 851 01 Bratislava
1274 Ing. Ján HROMADA Hviezdoslavova 528 972 12 NEDOŽERY – BREZANY
1867 Ing. Andrea HUBINSKÁ Tolstého 3/12 971 01 PRIEVIDZA
958 Ing. Marianna HUBOVÁ Poľovnícka 4 040 11 KOŠICE
65 Ing. Ľubomír HUDÁK Kustrova 3 040 01 KOŠICE
516 Ing. Kamil HUDÁK Vansovej 4 080 01 PREŠOV
28 Ing. Eva HUSOVSKÁ Sibírska 39 080 01 PREŠOV
1600 Ing. Irena JAMBOROVÁ Limbova 5 010 07 ŽILINA
226 Ing. Júlia JANOKOVÁ Štefánikova 21 943 01 ŠTÚROVO 1
1656 Mária JANTEKOVÁ V. Šrobara 4/57 034 01 RUŽOMBEROK
1069 Ing. Edita JAROŠOVÁ Lesnícka 5 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
2368 Bc. Marcela JAŠKOVÁ Podlúčanská 612/79 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
1443 Ing. Ľubomír JOŠT Podpriehradná 33 821 07 BRATISLAVA
1563 Ing. Roman JOŠT Trnavská cesta 74 D 821 02 BRATISLAVA
432 Ing. Gabriela JUHÁSOVÁ Šrobárova 2668/17 058 01 POPRAD 1
71 Ing. Jana JURKÁČKOVÁ Malé námestie 5000/11 901 01 MALACKY
3271 Ing. Mária JÁNOŠÍKOVÁ Jána Hlubíka 16 917 00 TRNAVA
260 Magdaléna KADURÍKOVÁ Gabčíková 484 013 13 RAJECKÉ TEPLICE
136 Ing. Darina KALAMENOVÁ H. Meličkovej 9 841 05 BRATISLAVA
800 Marcela KAMENSKÁ Močilie 543/1 976 55 ĽUBIETOVÁ
879 Ing. Zuzana KANOVSZKÁ Mužla 72 943 52 MUŽLA
1065 Ing. Lenka KAŠŠAYOVÁ Venevská 10 990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ
1158 Ing. Marta KLEMENTISOVÁ Kubačova 3 831 06 BRATISLAVA
10041 Ivan Klinčuch Bazovského 2747/12 911 08 Trenčín
2570 Ing. Eva KODADOVÁ Hollého 1925/1 927 05 ŠAĽA
1649 Emília KOLENÍKOVÁ Masarykova 72 071 01 MICHALOVCE
790 Ing. Zuzana KOVÁČOVÁ Viničná 1/70 968 01 NOVÁ BAŇA
2892 Ing. Júlia KOZÁROVÁ Bzovícka 32 851 07 BRATISLAVA
1133 Ing. Viera KRAJČOVIČOVÁ Bohdanovce nad Trnavou 359 919 09 Bohadanovce nad Trnavou
2 Ing. Peter KRAJČÍR MPČĽ 1153/159 924 01 GALANTA 1
1292 Ing. Mira KRAMÁROVÁ Mierová 42 821 05 BRATISLAVA
10172 Ing. Alexandra Krasňanská Vajnorská 98 H 831 04 Bratislava
246 Ing. Daniela KRIŠTOFÍKOVÁ Súťažná 3 821 08 BRATISLAVA
810 Ing. Peter KRÁLIK Fax a Copy Consult Záhradnícka 34 821 08 BRATISLAVA
572 Ing. Irena KUBELOVÁ Vilova 33 851 02 BRATISLAVA 5
851 Ing. Jarmila KUBIŠOVÁ Malohontská 24/28 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
249 Ing. Katarína KUCKOVÁ Užhorodská 25 040 11 KOŠICE
1586 Vladimíra KUČEROVÁ Záhradná 644 925 53 PATA
44 Ing. Agáta KUŠNIEROVÁ Dunajský rad 17, Nová Stráž 945 04 Nová Stráž
10136 Ing. Milan Lagosz Paulínyho 50 040 11 Košice
10191 Ing. Adela Lecká Študentská 2049 069 01 Snina
1675 Ing. Edita LUKÁČIKOVÁ Tomášikova 5 821 01 BRATISLAVA
1789 Ing. Iveta MAGULOVÁ Poľná 4/844 900 42 DUNAJSKÁ LUŽNÁ
69 Ing., MBA Dagmar MAGUTHOVÁ Majerská 4332/2 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
2026 Ing. Radoslava MARCZELLOVÁ Polárna 6 040 12 KOŠICE
782 Ing. Anna MARUŠOVÁ Oškerda 77 023 32 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
263 Ing. Anna MATULOVÁ Nám. M. Kosca 120 976 33 PONIKY
3352 Ing. Ingrid MAČINGOVÁ
932 Ing. Peter MESTICKÝ Pernecká 25 841 04 BRATISLAVA
10224 Lenka MEŠŤANOVÁ Ševčenkova 8 851 01 BRATISLAVA
10221 Mgr. Bc. Katarína Mihová Stará 93 013 22 Rosina
1470 Eva MIHÁLIKOVÁ Tehelná 5 917 01 TRNAVA
3149 Ing. Anna MIHÁLIKOVÁ Fábryho 36 040 22 KOŠICE
168 Ing. Iveta MIKUŠKOVÁ č. d. 309 956 53 KRÁSNA VES
1067 Ing. Henrieta MIŠLANOVÁ Stodolova 1 040 11 KOŠICE
2184 Ing. Eva MOKRÁ Mišúta 1/8 971 01 PRIEVIDZA
10196 Erika Mravcová Veľký Harčáš 5 945 01 Komárno
1813 Ing. Jozef MUZELÁK Jantárová 4 040 01 KOŠICE
3134 Ing. Lenka MÁDYOVÁ T-Systems Slovakia,Žriedlová 13 040 01 KOŠICE
952 Ing. Slavka ONDRUŠOVÁ Mliekárenská 5 821 09 BRATISLAVA
1471 Ing. Anna OPOLDUSOVÁ Poštová 2 917 00 TRNAVA 1
318 Jana ORAVCOVÁ Poľnohospodárska 34 821 07 BRATISLAVA
214 Ing. Edita PAVLOVIČOVÁ Golianovo 83 951 08 GOLIANOVO
1089 Ing. Gabriela PETREKOVÁ Hlaváčikova 14 841 05 BRATISLAVA
285 Bc. Adriana PINKALSKÁ Vavilovova 26 851 01 BRATISLAVA
1120 Mgr. Anna PITONIAKOVÁ Granč Petrovce 16 053 05 GRANČ PETROVCE
3122 Ing. Eva POLČÍKOVÁ Hurbanova 176/62 920 41 LEOPOLDOV
10077 Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 851 01 Bratislava
1451 Mgr. Zlata RAŠKOVÁ Cerovská 1501/171A 900 81 ŠENKVICE
3082 Ing. Alena REBROŠOVÁ Okružná 151/38 022 04 ČADCA
880 Ing. Jitka RUŽINSKÁ Zakarpatská 176/3 071 01 MICHALOVCE
256 Ing. Alena SCHELLER Staničná 618 951 13 BRANČ
3228 Ing. Jarmila SEDLÁČEKOVÁ Ortvaňova 32 040 14 KOŠICE
73 Janka SEDLÁČKOVÁ Kiperská 377/24 900 89 ČASTÁ
1650 Ing. Iveta SENTÁLOVÁ Huková 1400 913 21 TRENČIANSKA TURNÁ
1523 Eva SLOVÁKOVÁ Rudina 413 023 31 RUDINA
1263 Ing. Marián SOKOL Helsinská 1 040 13 KOŠICE
1305 Ing. Ľubica STACHOVÁ Seberíniho 13 821 03 BRATISLAVA
1601 Ing. Danka STRÁSKA SNP 547 013 05 BELÁ
3041 Dagmar SVOBODOVÁ Hlavná 26 930 52 BLAHOVÁ
3225 Ing. Martina SYNÁKOVÁ
1943 Ing. Branislav SZABO Heyrovského 6 841 03 BRATISLAVA
3214 Ing. Zoltán SZABÓ Homolova 2161/4 841 02 BRATISLAVA
569 Ing. Katarína SZABÓOVÁ Strekov 520 941 37 NOVÉ ZÁMKY
1076 Ing. Marta SZOBOSLAIOVÁ Petofiho 14/63 945 01 KOMÁRNO
1776 PhDr. Iveta TAKÁČOVÁ M.R. Štefánika 1515/51 075 01 TREBIŠOV
1658 Ing.,PhD. Katarína TEPLICKÁ Jedlíková 17 040 11 KOŠICE
112 Ing. Víťazoslav TICHÝ Požiarnická 5 934 01 LEVICE
1843 Ing. Katarína TONGEĽOVÁ Letná 392/5 831 03 BRATISLAVA
786 Ing. Anna TRAJLÍNKOVÁ Wolkrova 23 851 01 BRATISLAVA 5
1 Ing. Viera TRNKÓCIOVÁ Čsl. armády 8 927 01 ŠAĽA 1
2244 Eva TÓTHOVÁ Štúrova 37 946 03 KOLÁROVO
10202 Mgr. Zuzana Vargová Novomeského 62 902 01 Pezinok
3246 Ing. Lucia VOZÁROVÁ Študentská 22 917 02 TRNAVA
510 Ing. Katarína VRAŠTIAKOVÁ Hálkova 34 831 03 BRATISLAVA 3
160 Ing. Katarína VRLÁKOVÁ Sumbalova 5 841 04 BRATISLAVA
10173 Ing. Mgr. Kristína Zárecká Záhorská 8465/3A 851 01 Bratislava
258 Ing. Marta ZÁŇOVÁ S.Chalupku 1087 015 01 RAJEC
1979 Ing. Valéria ČEPELOVÁ Košeca 188 018 64 KOŠECA
296 Ing. Lenka ĎURFINOVÁ Novomeského 59 949 11 NITRA 1
574 Ing. Ľudmila ĎUROŠKOVÁ L. Novomeského 11 902 01 PEZINOK
1793 Ing. Richard ŠKANDÍK Pod rovnicami 41 841 04 BRATISLAVA
1544 Ing. Zuzana ŠOLTÝSOVÁ Moskovská 44 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
1468 Adriana ŠTEFANEKOVÁ Poštová 6 919 51 ŠPAČINCE 186
1993 Ing. Peter ŠTEVKO INTERAUDIT BRATISLAVA, Hattalova 12/A 831 03 BRATISLAVA
824 Ing. Peter ŠTRIC Kapicova 7 851 01 BRATISLAVA
10099 Ing. Michaela Šutiaková Fialková 9 900 45 Malinovo

5001 BIRMOL, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 5, 945 01 Komárno IČO:43885683,DIČ2022513053
5009 INTERKONTO, s.r.o. Hviezdna 11/30, 945 01 Komárno IČO: 36610976,DIČ:SK2022203447
5015 STABILITA, d.d.s.,a.s. Bačíkova 5 040 01 Košice IČO:36718556,DIČ:SK7020000284
5010 LOGRO, s.r.o. Sládkovičova 23, 974 01 Banská Bystrica IČO: 44608691
5019 RPC SK, s.r.o. Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava IČO: 45452491
5017 ROVES, s.r.o. Hviezdoslavova 3, 821 06 Bratislava IČO: 35680938
5021 EkonAg, s.r.o. Cukrová 14, 811 06 Bratislava IČO: 35894342, DIČ: 2021865032