Kalendár seminárov

DátumNázov semináraLektorMiesto
10.9.2019Špeciality z daňovej kuchyne
Špeciality z daňovej kuchyne
Ing. Vladimír OzimýŽilina
11.9.2019Daňová optimalizácia v roku 2019
Daňová optimalizácia v roku 2019
Ing. Milan KúdelaŽilina
12.9.2019Špeciality z daňovej kuchyne
Špeciality z daňovej kuchyne
Ing. Vladimír OzimýBratislava
13.9.2019Daňová optimalizácia v roku 2019
Daňová optimalizácia v roku 2019
Ing. Milan KúdelaBratislava
16.9.2019Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
JUDr. Marcela Macová, PhD.Žilina
17.9.2019Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
JUDr. Marcela Macová, PhD.Košice
17.9.2019Register partnerov verejného sektora vrátane novely účinnej od 1.9.2019
Register partnerov verejného sektora
JUDr. Jaroslav MacekBratislava
18.9.2019Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
JUDr. Marcela Macová, PhD.Bratislava
18.9.2019Špeciality z daňovej kuchyne
Špeciality z daňovej kuchyne
Ing. Vladimír OzimýKošice
4.10.2019Špeciality z daňovej kuchyne
Špeciality z daňovej kuchyne
Ing. Vladimír OzimýPoprad
4.10.2019Zdaňovanie dividend, príspevky do KF, vyplnenie tlačív DP
Zdaňovanie dividend, príspevky do KF
Ing. Valéria Jarinkovičová
Ing. Alena Zábojová
Bratislava
9.10.2019Najčastejšie chyby a problémy v praxi - DPH a Daň z príjmu
Najčastejšie chyby a problémy v praxi - DPH, DzP
Ing. Soňa UgróczyBratislava
10.10.2019Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie PO v znení účinnom od 1.1.2019 + pripravované zmeny od 1.1.2020
Prierez zákonom o DzP so zameraním na PO
Ing. Peter HorniačekBratislava
14.10.2019Prekážky v práci v pracovnoprávnych vzťahoch
Prekážky v práci v pracovnoprávnych vzťahoch
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.Bratislava
30.10.2019Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2020 a vybrané problémy v praxi
Pripravované zmeny - DPH, DzP od 1.1.2020
Ing. Vladimír OzimýBratislava