Kalendár seminárov MÁJ – JÚN 2018

Pozrite si kompletný zoznam seminárov na MÁJ – JÚN 2018

po 14.5. ut 15.5. st 16.5. št 17.5. pia 18.5.
Novela zákona o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1.1.2018 Bratislava
Novela zákona o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1.1.2018
Nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov Bratislava
Nehmotný majetok z pohľadu DzP
po 21.5. ut 22.5. st 23.5. št 24.5. pia 25.5.
Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018, zrážky zo mzdy a exekučné zrážky Bratislava
Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018, zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018, zrážky zo mzdy a exekučné zrážky Žilina
Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018, zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018, zrážky zo mzdy a exekučné zrážky Košice
Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018, zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
po 28.5. ut 29.5. st 30.5. št 31.5. pia 1.6.
Novela zákona o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1.1.2018 Žilina
Novela zákona o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1.1.2018
po 4.6. ut 5.6. st 6.6 št 7.6. pia 8.6
Výnosy a lízingy podľa IFRS od roku 2018
pozvanka Krupova
Výnosy a lízingy podľa IFRS od roku 2018 Výklad zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) – zmeny od 1.1.2018 Bratislava
Výklad zákona č. 563 o správe daní (daňový poriadok)
Dohody o prácach mimo pracovného pomeru – komplexný pohľad BratislavaDohody o prácach mimo pracovného pomeru Podnikové kombinácie Bratislava
Podnikové kombinácie
po 11.6 ut 12.6. st 13.6. št 14.6. pia 15.6.
Kompletný výklad zákona o DPH Bratislava
Kompletný výklad zákona o DPH
Kompletný výklad zákona o DPH Bratislava
Kompletný výklad zákona o DPH
Cestovné náhrady Bratislava
Cestovné náhrady
Cestovné náhrady Žilina
Cestovné náhrady
Vybrané problematické okruhy zdaňovania FO a PO daňou z príjmov v roku 2018 Bratislava
Vybrané problematické okruhy zdaňovania FO a PO daňou z príjmov
po 18.6. ut 19.6. st 20.6. št 21.6. pia 22.6.
Vlastné imanie obchodnej spoločnosti Bratislava
Vlastné imanie obchodnej spoločnosti
Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia Žilina
Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia
po 25.6. ut 26.6. st 27.6. št 28.6. pia 29.6.
GDPR prakticky Trenčín
GDPR prakticky
0