Kalendár seminárov APRÍL – MÁJ 2018

Pozrite si kompletný zoznam seminárov na APRÍL – MÁJ 2018

po 9.4. ut 10.4. st 11.4. št 12.4. pia 13.4.
Novela zákona o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1.1.2018 Košice
Novela zákona o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1.1.2018
Správa registratúry a archív organizácie Bratislava
Správa registratúry a archív organizácie
Transferové oceňovanie: závislé osoby podľa nových pravidiel (právny pohľad) Bratislava
Transferové oceňovanie – závislé osoby podľa nových pravidiel
po 16.4. ut 17.4. st 18.4. št 19.4. pia 20.4.
Aktuálne otázky z DPH a dani z príjmov právnických osôb v roku 2018 Bratislava
Aktuálne otázky z DPH a dani z príjmov PO v roku 2018
Transferové oceňovanie: závislé osoby podľa nových pravidiel (právny pohľad) Žilina
Transferové oceňovanie – závislé osoby podľa nových pravidiel
po 23.4. ut 24.4. st 25.4. št 26.4. pia 27.4.
po 30.4. ut 1.5. st 2.5. št 3.5. pia 4.5.
po 7.5. ut 8.5. st 9.5. št 10.5. pia 11.5.
Výklad zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znp.-vybrané časti zákona súvisiace s daňovou kontrolou a zmeny platné od 1.1.2018 Bratislava
Výklad zákona č. 5632009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
po 14.5. ut 15.5. st 16.5. št 17.5. pia 18.5.
Novela zákona o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1.1.2018 Bratislava
Novela zákona o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1.1.2018
Nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov Bratislava
Nehmotný majetok z pohľadu DzP
po 21.5. ut 22.5. st 23.5. št 24.5. pia 25.5.
Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018, zrážky zo mzdy a exekučné zrážky Bratislava
Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018, zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018, zrážky zo mzdy a exekučné zrážky Žilina
Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018, zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018, zrážky zo mzdy a exekučné zrážky Košice
Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2018, zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
po 28.5. ut 29.5. st 30.5. št 31.5.
Kompletný výklad zákona o DPH Bratislava
Kompletný výklad zákona o DPH
Kompletný výklad zákona o DPH Bratislava
Kompletný výklad zákona o DPH
Novela zákona o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1.1.2018 Žilina
Novela zákona o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1.1.2018

0