Je odborne vyprofilový a cieľovo orientovaný mesačík v oblasti účtovníctva, audítorstva a daňovníctva. Prináša časovo vysoko aktuálne témy a spája v sebe vedeckosť s praxou. Poskytuje čitateľom informácie z celého spektra ekonomického diania na Slovensku s množstvom odborných informácií a komentárov k aktuálnym novinkám a zmenám z oblastí účtovníctva, audítorstva a daňovníctva pre teóriu a prax.

Vydáva Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci so Slovenskou komorou audítorov, Slovenskou komorou daňových poradcov, Ekonomickou univerzitou v Bratislave a ACCA.

Registrácia MK SR EV 3794/09

Ročne vychádza 12 čísiel + mimoriadne vydanie aktuálnych legislatívnych zmien.

Predplatné

Spôsob zasielania
12 čísiel + 1 mimoriadne číslo
Spolu s DPH vrátane
poštovného a balného
Cena pre členov SKCú
vrátane poštovného a balného
List (novinové) 99,80 eur 79,84 eur
Doporučene 111,58 eur 89,26 eur