PWC Akadémia

Vážení členovia SKCÚ, 
Akadémia poradenskej spoločnosti PwC pre Vás na sezónu jar 2020 pripravila študijné programy v slovenskom jazyku:

IFRS Akadémia

  • Študijný program v trvaní 6 modulov/školiacich dní, ktorý komplexne pokrýva problematiku IFRS. Cieľom školení je ozrejmiť teóriu a aplikovať ju na konkrétne príklady a prípadové štúdie.
  • Program je vhodný ako príprava na medzinárodne uznanú kvalifikáciu ACCA Diplom v IFRS (DipIFR).
  • Jednotlivé moduly je možné absolvovať ako celok, alebo ich podľa oblasti záujmu ľubovoľne skombinovať do vybraných okruhov.

Daňová Akadémia

Študijný program v trvaní 3 školiacich dní, rozdelený na 6 modulov. Je možné absolvovať celý program, alebo len vybrané moduly. Obsahovo je rozdelený na časť Dane z príjmu a časť DPH. Časť Daň z príjmov v rámci problematiky dane z príjmov právnických osôb zahŕňa aj oblasť medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania, vrátane náležitostí dokumentácie k transferovým cenám. Cieľom kurzu je získanie uceleného prehľadu o legislatíve v oblasti dane z príjmov právnických osôb a precvičenie znalostí na praktických príkladoch. 
V časti DPH získate prehľad o DPH pravidlách a o ich praktickom využití, čím získate vedomosti potrebné na ľahšie riešenie možných DPH problémov vo vašej praxi. Zameriame sa na DPH ošetrenie transakcií s tovarmi a službami v rámci lokálneho aj zahraničného trhu, pravidlá uplatnenia odpočítania dane a povinnú úpravu odpočítania dane v nasledujúcich rokoch. Nadobudnuté teoretické vedomosti si precvičíte na príkladoch z praxe v rámci komplexného zadania.


Viac informácií o školeniach nájdete na www.pwcacademy.sk alebo v priložených letákoch. Tešíme sa na stretnutie na kurzoch. 
Tím Akadémie PwC

Návrat hore