Členstvo

Podmienky členstva

Členom komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je registrovaná v Projekte certifikácie profesie účtovník v SR a tiež každý občan a podnikateľský subjekt, ktorý má záujem o účtovníctvo a súhlasí s poslaním komory.

Komora umožňuje aj členstvo právnických osôb.

Členstvo v komore sa udržuje platením stanovených členských príspevkov.

Členský príspevok fyzickej osoby na rok je 45 eur.
Jednorazové zápisné nového člena (fyzickej osoby) je 16,60 eur.

Členský príspevok právnickej osoby na rok je 100 eur.
Jednorazové zápisné nového člena (právnickej osoby) je 33,20 eur.

a

Výhody člena komory

  • zľava 40 % na všetkých školeniach a seminároch organizovaných komorou a partnerskými organizáciami,
  • zľava 20 % na predplatné časopisu Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo v teórii a praxi
  • každoročný darček k úhrade členského poplatku (napr. bezplatné školenie podľa vlastného výberu, mimoriadne vydanie časopisu Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo a pod.)
  • bezplatná poradenská služba na odborné otázky