Poplatky

Registračný poplatok (jednorazový) – 66,95 € (s DPH)

Administratívny poplatok (platí rok od zaplatenia) – 47,80 € (s DPH)
Tento poplatok zahŕňa náklady na evidenciu, korešpondenciu, spracovanie formulárov a ďalšie aktivity spojené s riadením a kontrolou systému. Záujemca je povinný platiť administratívny poplatok každý rok účasti v projekte certifikácie.
Termín platby je každoročne v mesiaci august (SKCú vyzýva účastníkov Projektu).

Poplatok za jednu skúšku (aj opravnú) – 60 € (s DPH)

Poplatok za uznanie skúšky – 39,83 € (s DPH)

Poplatok za uznanie praxe pre príslušný stupeň – 39,83 € (s DPH)

Poplatok za vydanie certifikátu – 79,67 € (s DPH)

Poplatok za odvolanie voči výsledku skúšky – 11,95 € (s DPH)

glasses-calculator-tablet-white-neat-desk (1)
Návrat hore