Kalendár seminárov

27.2.2020DPH a Daň z príjmov od 1.1.2020 a ich aplikácia do praxe
DPH a DzP od 2020 a ich aplikácia do praxe
Ing. Vladimír OzimýBratislava
28,2.2020DPH a Daň z príjmov od 1.1.2020 a ich aplikácia do praxe
DPH a DzP od 2020 a ich aplikácia do praxe
Ing. Vladimír OzimýŽilina
4.3.2020Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie pri podaní daňového priznania
Odpočet nákladov na výskum a vývoj
Ing. Peter HorniačekBratislava
12.3.2020Uplatňovanie pravidiel zákona o DPH pri dodaní tovaru a služby vrátane dodaní zahŕňajúcich použitie poukazu
Uplatňovanie pravidiel zákona o DPH pri dodaní tovaru a služby vrátane dodaní zahŕňajúcich použitie poukazu
Mgr. Mojmír BeňoBratislava
16.4.2020Daňová kontrola – postup správcu dane a daňového subjektu pri daňovej kontrole
Daňová kontrola - povinnosti a práva správcu dane a daňového subjektu v 2020
Ing. Eva IvaničováBratislava
28.4.2020Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020
Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020
Ing. Milan KúdelaBratislava
28.4.-29.4.2020DPH – komplexne od A do Z – najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri aplikácia zákona o DPH v praxi
DPH komplexne - najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri DPH
Ing. Ľubica KožíkováBratislava
8.-9.6.2020IFRS – Prvé prijatie medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva a reporting pre materskú spoločnosť
Krupova_2020
doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D.Bratislava