Kontakt

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov

Záhradnícka 95
821 08 Bratislava

IČO: 173 140 20
DIČ: 2020708778
IČ DPH: SK2020708778

tel./fax: 02/534 12 954
mobil: 0903 478 592 – Ing. Tatjana Karešová

skcu@skcu.sk
karesova@skcu.sk

Bankové spojenie:
SLSP, a.s., 0011482463/0900