IFRS – Prvé prijatie medzinárodných štandardov

Loading Udalosti

« Všetky Udalosti

IFRS – Prvé prijatie medzinárodných štandardov

3 apríla @ 9:00 - 16:00

SKCU vás pozýva na odborný seminár

účtovného výkazníctva a reporting pre materskú spoločnosť

Termín: 3. – 4. apríla 2024

Lektor: doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D, MBA

(IFRS Foundation Academie Fellow pre rok 2011,

teraz pôsobí na Anglia Ruskin University vo veľkej Británii – Cambridge a Chelmsford)

Cena: verejnosť: 324,00 Eur (vrátane DPH), 270,00 Eur (bez DPH)

členovia SKCú: 300,00 Eur (vrátane DPH), 250,00 Eur (bez DPH)

Variabilný symbol: 0304042024

Miesto konania: Hotel SET****, Kalinčiakova 29/A 831 03 Bratislava

Obsah seminára

IFRS 1 – Prvé prijatie medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva.

Budú zrekapitulované pretrvávajúce rozdiely medzi slovenskou účtovnou legislatívou a IFRS.

Na príkladoch účtovnej závierky niektoré zo známych svetových spoločností vykazujúcich podľa

IFRS budú demonštrované požiadavky IFRS na zostavenie účtovných výkazov (výkazu o finančnej situácii,

výkazu o úplnom výsledku, výkazu o zmenách vo vlastnom imaní, výkazu cash flow) a prílohy podľa IFRS.

IFRS 3 – Podnikové kombinácie

Tento štandard sa týka postupov, ktoré vykonáva nadobúdateľ (materská spoločnosť) v dôsledku akvizície dcérskej spoločnosti. V praxi väčšinou dochádza k tomu, že materská spoločnosť deleguje požiadavky na spracovanie podkladov pre prvé aj následné konsolidácie na dcérsku spoločnosť.Táto potom musí zabezpečiť správnu aplikáciu postupov uvedených v IFRS 3 a vyplniť pre materskú spoločnosť tzv. Reporting (Consolidadion) Package. Účastníci sa oboznámia s požiadavkami metódy akvizície, s oceňovaním jednotlivých položiek súvahy ku dňu akvizície, s postupmi pre vyčíslenie goodwillu a s následným, t. j. proakvizičným reportingom pre materskú spoločnosť.

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

IFRS – Prvé prijatie medzinárodných štandardov

Prihlásiť sa môžete: skcu@skcu.sk; www.skcu.sk alebo 0903 478 592

Cena seminára bez DPH s DPH
Verejnosť 324 eur 270 eur
Členovia SKCú 300 eur 250 eur
Cena zahŕňa vstup na 2 dni pre jednu osobu, študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

 

Údaje pre platbu:
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463
Variabilný symbol:  

0304042024

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka

Platbu je potrebné zrealizovať najneskôr týždeň pred konaním školenia, najmä z dôvodu obmedzenej kapacity.

Čas konania: 9,00 -16,00 hod.

Stiahnuť PDF

Podrobnosti

Dátum:
3 apríla
Čas:
9:00 - 16:00

Miesto konania

Hotel SET****,
Kalinčiakova 29/A
Bratislava, 831 03 Slovenská republika
+ Google Map
Návrat hore