IFRS praktické aplikace

IFRS praktické aplikace

33.00

Učebnica vo forme praktických príkladov a ukážok ilustruje aplikáciu ustanovení a pravidiel štandardov na reálnych situáciách a transakciách. Obsahom sú oblasti koncepčný rámec, účtovná závierka, dlhodobý majetok, záväzky a ostatné špecifické oblasti, finančné nástroje, výnosy, zásoby a poľnohospoárstvo a konsolidovaná účtovná závierka.

Návrat hore