Kvantitatívne metódy a IT

24.20

Publikácia sa zaoberá informačným systémom, vrátane pojmov, ktoré s ním súvisia, ďalej popisom jednotlivých etáp životného cyklu informačného systému. Obsahom textu je následne využítie podnikových informačných systémov so zameraním na oblasť finančného účtovníctva. Táto oblasť je prepojená s ďalšími úsekmi, ako napríklad controlling, logistika, riadenie investícií, personalistika a odbyt.

Scroll to Top