Úvod do ekonomie

Úvod do ekonomie

11.00

Učebnica je určená pre predmet Manažérska ekonomika. Je rozdelená na dve časti – mikroekonomickú problematiku a makroekonomickú problematiku.

Návrat hore