Podnikový manažment

Podnikový manažment

19.80

Publikácia poskytuje prierezový prehľad o všetkých oblastiach manažmentu súčasných organizácií. Výklad je zameraný na popis výkonu manažérskych funkcií, princípov manažérskeho rozhodovania, na popis strategických, taktických i operatívnych metód a techník vykonávania manažérskych zásahov do vývoja podnikania organizácie.

Návrat hore